I SJÄL OCH HJÄRTA

Din inre vägledning

Till en början kan vi konstatera tre saker om din inre vägledning. Det första är att den alltid är rak i sin kommunikation. Den resonerar inte, som sinnet gör, och den behöver inte heller några argument för sin sak. Via nätverkets superintelligens har du intuitiv tillgång till all information du behöver för att fatta beslut utan att gå in i detaljerde resonemang kring för- och nackdelar. Du vet ändå. Ligger du vaken om nätterna och grubblar, frågar människor om råd stup i kvarten eller ägnar dig åt plus- och minuslistor kan du alltså utgå från att det är i sinnets värld du rör dig. 

Det andra vi generell kan säga om din inre vägledning är att den karaktäriseras av klarhet. Den ger en mycket speciell känsla av tyngd, en sorts övertygelse eller beslutsamhet som är synnerligen svår, för att inte säga omöjlig, att rucka på när du väl känt av den. Det här gör att du sällan känner något behov av att försvara ett intuitivt beslut så som ofta är fallet annars. Har vi inte stöd från vårt inre när vi fattar beslut försöker vi ofta kompensera det genom att argumentera för vår sak, ibland högljutt och argsint. Det behovet har du inte från din själs perspektiv. Då kan det storma omkring dig utan att du tappar fotfästet på din väg. Att följa din inre vägledning skapar ett djupt lugn inom dig även om riktningen som stakas ut är utmanande för din personlighet.

Det vi kan konstatera om din inre vägledning är att den är mycket tålmodig. När vi tar råd från sinnet tenderar vi att veta och tveka. Vi byter ståndpunkt från den ena dagen till den andra, och "bestämmer oss" för än det ena, än det andra. Samtidigt som vi gör detta fortsätter den inre rösten att upprepa sitt budskap med stilla envishet närhelst du kommer åt att lyssna. Visserligen kan de konkreta råden skifta beroende på vilken situation du är i, men riktningen kommer alltid att vara densamma.

Dessa tre generella egenskaper kan vara bra att ha i minnet när du vill identifiera din inre vägledning. Känner du en tydlig, rak och envis beslutsamhet inom dig är chansen sor att det är ditt inre du fått kontakt med, men självklart är kommunikationen mer mångfacetterad än så.

Ur Den magiska gnistan - vägen till kreativt liv av Kajsa Ingemarsson

 

Som du lever dina dagar, så skapar du ditt liv.

STOR TANKE: DINA dagar är ditt liv i miniatyr. Som du lever dina timmar, så bygger du upp dina år. Som du lever dina dagar, så skapar du ditt liv. Det du gör idag formar i själva verket din framtid. De ord du uttalar, de tankar du tänker, den föda du äter och de handlingar du utför bestämmer just i detta nu ditt framtida öde - de formar den du håller på att bli och hur ditt liv kommer att gestalta sig. Små val får med tiden enorma konsekvenser.

Det finns ingen dag som inte är betydelsefull. 

Alla är vi ämnade för något stort. Var och en bär en videunderlig kraft inom sig. Var och en kan påverka sin omvärld och göra väldig skillnad - bara vi vill och väljer det. Men för att kraften inom oss skall växa, måste den tas i bruk. Och ju mer du använder den, desto större självförtroende får du. 

Ur Greatness Guide av Robin Sharma

 

Lao Tse

 
If you are depressed, you are living in the past.
If you anxious, you are living in the future.
If you are at peace, you are living in the present.
                                                 ~ Lao Tse
 
 
Om du är deprimerad lever du i dåtiden.
Om du är orolig lever du i framtiden.
Om du är tillfreds lever du i nuet.

" I believe........."

“I believe that everything happens for a reason. People change so that you can learn to let go, things go wrong so that you appreciate them when they're right, you believe lies so you eventually learn to trust no one but yourself, and sometimes good things fall apart so better things can fall together.” 


 Marilyn Monroe

 

Tvivel

Om du ska tvivla på något,

tvivla på dina begränsningar.

DON WARD

Rätt eller fel ...

Rätt eller fel finns inte. Det finns bara sådant som fungerar och sådant som inte fungerar, med avseende på vad det är du eftersträvar att vara, göra eller ha.

 

Ur De nya uppenbarelserna av Neale Donald Walsh

Styrka

" Själv tror jag på det som ger mig omedelbar styrka "

 

Ur: I kroppen min av Kristian Gidlund

Nunnans bön

Gud.

Du vet bättre än jag själv att jag åldras. Hindra mig från att bli pratsjuk och rädda mig från vanföreställningen att jag måste yttra mig om allting och vid alla tillfällen.

Befria mig från lusten att blanda mig i alla människors angelägenheter. Bevara mig från mångordighet - giv mig vingar att snabbt nå fram till det väsentliga.

Skänk mig nåden att med takt och tålamod lyssna till andras bekymmer. Men försegla mina läppar om mina egna krämpor. De blir fler och fler och min lust att tala om dem blir starkare allteftersom åren går. Skänk mig den underbara insikten att det någon gång kan vara möjligt att jag har fel. Gör mig lagom saktmodig, jag vill inte bli ett helgon - sådana kan vara påfrestande att umgås med - men en sur gammal kvinna är ett djävulens mästerverk.

Gör mig hjälpsam men inte beskäftig, omtänksam men inte despotisk. När man har en så enorm livsvisdom som jag har tycker man det är skada att den inte kommer alla till godo - men Du vet, o Herre, att jag gärna vill ha några vänner kvar till slutet.

Anonym bön från 1600-talet i tolkning av Gertrud Zetterholm

 

 

Stillness

We spend a great deal of time telling God what we think should be done

and not enough time waiting in the stillness for God to tell ut what to do.

              ~~  Peace Pilgrim ~~

 

Se

Se med ditt sinne det du letar efter som om du redan har hittat det. 

 

Gud ger oss det vi kan hantera även om vi själva inte tror det.

 

Ur Beautiful Creatures

 

 

Lyssna

När jag ber dig lyssna på mig och du börjar ge mig goda råd har du inte gjort vad jag bett dig om.

När jag ber dig lyssna på mig och du börjar förklarar varför jag inte ska känna som jag gör, trampar du på mina känslor.

När jag ber dig lyssna på mig och du tycker att du måste göra något för att reda ut mina problem sviker du mig, hur underligt det än kan låta.

Kanske är det därför som böner hjälper en del människor.

För Gud är stum och han ger inga goda råd eller försöker "greja" saker och ting.

Han lyssnar bara och låter mig klara mig själv.

Så lyssna bara på mig är du snäll och om du vill prata kan du väl vänta på din tur en liten stund så lovar jag att lyssna på dig.

"Anonymous"

Ur Att växa genom möten av Kay Pollak

 

Forgiveness

"Forgiveness means that you do not hold others responsible for your experiences."

 

-- Gary Zukav, The Seat of the Soul 

David Thoreau

" What lies before us and

What lies behind us

All small matters compared

To what lies within us.

And when we bring

What is within us

Out into the world

Miracles happen."

 

David Thoreau

Nalle Puh

Underskatta inte värdet av att göra Ingenting, av att bara ströva omkring alldeles ensam, lyssna på allt som man inte kan höra och bara ha det bra.

 

~Nalle Puh~

Vår djupaste rädsla

”Vår djupaste rädsla är inte att vi inte räcker till. Vår djupaste rädsla är att vi är mer kraftfulla än vi förstår. Det är vårt ljus,  inte vårt mörker som skrämmer oss mest.

Vi frågar oss, vem ska jag vara? Lysande, fantastisk, talangfull, underbar. Vem ska jag inte vara? Du är ett Guds barn.

Att du låtsas vara liten tjänar inte världen. Det finns igenting upplyst i att gömma din storhet, för att andra människor inte ska känna sig osäkra.

Vi föds för att visa den gudomliga skönhet som finns inom oss. Det finns inte bara i några av oss, utan i alla. Och när vi låter vårt eget ljus stråla, ger vi omedvetet andra människor tillåtelsen att göra detsamma.

När vi befrias från vår egen rädsla befriar vår närvaro automatiskt andra."

Nelson Mandela,  ur installationstalet 1994

Rösten inom oss

"Hur vet gässen när det är dags att flyga till solen? Vem talar om för dem vilken årstid det är? Hur vet vi människor när det är dags att bryta upp? Hur vet vi när det är dags att går vidare? Det är med oss som med fåglarna: det finns en röst inom oss som, om vi bara vill lyssna till den, talar om för oss med stor visshet när det är dags att gå framåt, in i det okända." 

ur Livets hjul av Elisabeth Kübler-Ross

En klagofri värld

Will Bowen skiver i sin bok "En klagofri värld"

Att klaga är att prata om saker som du inte vill ha i ditt liv, i stället för saker som du faktiskt vill ha. När vi klagar använder vi våra ord till att uppmärksamma saker som inte är så som vi skulle vilja ha dem. Våra tankar skapar våra liv och våra ord visar vad vi tänker.

Våra tankar skapar våra liv och våra ord visar vad vi tänker.

Med andra ord: "Det du säger högt, det skapar och befäster du.

Du skapar ditt liv i varje ögonblick med de tankar som du ägnar mest uppmärksamhet. 


Den minsta nyckeln....

Du vet väl om att mirakler kommer i olika storlekar och olika former.......


"Den minsta nyckeln kan öppna det största låset"


....... så ta vara på det som kommer till dig i livet.

 


Tur och retur

Har du tänkt på att det du sänder ut kommer tillbaka till dig med full kraft. De tankar du tänker, de handlingar du gör och de ord du säger kommer i retur till dig i samma form som du sände ut dem.

Skickar du ut ilska kommer ilska tillbaka - skickar du ut kärlek kommer kärlek tillbaka.

Så bestäm dig för vad du vill ta emot i ditt liv - och skicka sedan ut det till andra.

Dagen idagDagen idag är en märklig dag.

Den är din.

Dagen igår föll ur dina händer.

Den kan inte få annat innehåll än du redan gett den.

Dagen imorgon har du inte fått löfte om, men dagen

idag har du, det är det enda du kan vara säker på.

Den kan du fylla med vad du vill, använd dig av det.

Idag kan du glädja en människa.

Idag kan du hjälpa en annan.

Idag kan du leva så, att kanske någon annan ikväll kan

tacka dig för att du finns till.

Dagen idag är en betydelsefull dag.

- Den är din.