"Förändring tar bara ett ögonblick. Det är motståndet mot förändring som kan ta en livstid."

Hebreiskt ordspråk

The soul always knows what to do to heal itself. The challenge is to silence the mind.

Kinesiologi & Homeopati

 

Vi utför behandlingar i kinesiologi, homeopati och akupunktur.

Verksamheten finns på Terapeuthuset Storgatan 18 Ulricehamn.

Terapeuthuset.se

terapeuthuset.bokadirekt.se

 

Kinesiologi är en behandlingsform där man undersöker och behandlar olika obalanser i kroppen. Problem med kotor, leder och muskler behandlas genom tryck och massage. Via akupressur balanseras blockerade energier i meridian och organ.

 

 Homeopati är en alternativbehandling där man använder sig av homeopatiska läkemedel för att behandla olika symtom hos människor och djur. I homeopatin utgår man från de symtom en individ visar. Som klassisk homeopat sammanställer man de olika symtomen och utifrån dessa väljer man ut ett läkemedel.

 

Homeopatiska läkemedel används både vid akuta symtom och vid konstitutionella symtom. Vid akuta symtom är det oftast några få medel att välja mellan och man är ute efter att få snabb lindring av symtomen. Vid konstitutionell behandling söker man lindra individens totala symtom. Då finns det flera tusen olika medel att välja mellan. 

 

Välkommen till Terapeuthuset Storgatan 18 Ulricehamn.

 

Följ mig på 

homeopatiblogg.blogspot.se